About company

     Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare 
     Tregtia me shumicë e pjesëve elektronike, pajisjeve hidraulike dhe të ngrohjes, si dhe pjesëve të furnizimit  
     Tregtia me pakicë e artikujve kozmetikë dhe të tualetit, në dyqane të specializuara     
     Tregtia me shumicë e veshjeve dhe këpucëve     
     Tregtia me pakicë e artikujve elektronikë, ngjyrave dhe xhamit, në dyqane të specializuara     
     Tregtia me shumicë e porcelanit dhe artikujve të xhamit, si dhe e materialeve pastruese     
     Tregtia me shumicë e mbeturinave dhe hekurishteve

Albsearch banner 1
Albsearch banner 1

How do you rate N.T.P. "Goni Trade"

Latest comments

N.T.P. "Goni Trade"

Podujevë, Ramë Obranqa 11000 Podujevë Kosovo

Contact us

We use cookies on our website

OK!