N.T.P. " Valmiri Commerc "

Handel

About company

     Tregtia me shumicë e makinerive bujqësore, pajisjeve dhe pjesëve furnizuese     
     Tregtia me shumicë e kafshëve të gjalla    Sekondarë
     Tregtia me shumicë e produkteve të tjera të ndërmjetme     
     Tregtia me shumicë e produkteve kimike

Albsearch banner 1
Albsearch banner 1

How do you rate N.T.P. " Valmiri Commerc "

Latest comments

N.T.P. " Valmiri Commerc "

Podujevë, Magjistralja,Pod.-Prishtine 11000 Podujevë Kosovo

Contact us

We use cookies on our website

OK!