381 results

N.T.P.,,Hysi Com"
+38344361480
P.n., Skenderbeu,
14000 Lipjan
N.T.P. " Mega Com "
+38344322888
Grackë e Vjetër,
14000 Lipjan
N.T.P. " Flori "
+38344111914
Konjuh, ,,
14000 Lipjan
Ndërmarrja Tregtare Private ,,LUMA COMMERC"
+38344120985
Grackë e vjetër, p.n.,
14000 Lipjan
NdërmarrjaTregtare Private "Dard Company"
+38344413565
Grackë e vjetër, ,,
14000 Lipjan
N.T.P. " Isoxhips "
+38344172837
Banullë, P.N.,
14000 Lipjan
N.T.N. ,, Visa- Com"
+38344202272
Banullë,
14000 Lipjan
N.P.T. " FERT "
+38344290100
Banullë,
14000 Lipjan
TM Furnier, Inhaber Ferat Osmanaj
+41813224097
Dammstrasse B,
7302 Landquart
N.T.P.,,Infinity"
+38344344502
Laplje Selo, ,,
10000 Prishtinë
N.P.T."LIKA TRANS"
+38345874487
LLAPNASELLË, Magj. Prishtinë-Shkup,
10000 Graçanicë
N.T.P. " MERMER - GRANIT M "
+38345290872
Dobrotin,
14000 Lipjan

We use cookies on our website

OK!