425 results

N.T.P. " Blendi Center "
+38344312123
Magurë, p.n.,
14000 Lipjan
Ndërmarrja Tregtare Private " Te Muhameti "
+38344278025
Magurë,
14000 Lipjan
N.T.P. " Te - Abea "
+38344252939
Llugaxhi, Rr - Magjistralja Prishtin Ferizaj,
14000 Lipjan
D.P.H. " CHECK,IN BAR KAFE "
+38344996477
Lidhja e Prizrenit ",
14000 Lipjan
N.T.SH. " RONI AGRO "
+38345137108
TAHIR SINANI,
14000 Lipjan
N.T.SH." LE SHOP "
+38345592182
TAHIR SINANI,
14000 Lipjan
Ndërmarrja Tregtare Private "Lona Market"
+38344121662
Lipjan, ,,
14000 Lipjan
N.T.P. " Te Ardhmëria "
+38344206779
e Shqipërisë,
14000 Lipjan
PP ,, Trle "
+38344220322
Novonaselie,
14000 Lipjan
N.T.P.,,Albi"
+38344274152
Lipjan, , Lidhja e Prizrenit,
14000 Lipjan
N.T.P. " Best 2000 "
+38344201807
Lipjan, 8, Lidhja e Prizrenit,
14000 Lipjan
N.T.P. Supermarket " Te 7 Vëllezërit "
+38344274188
Lipjan, Rr - HARADIN BAJRAMI,
14000 Lipjan

We use cookies on our website

OK!