5 results

N.T.SH. " PRISHTINA LANGUAGE ACADEMY "
Phone dark
+38344726327
Map dark
Prishtinë, Qyteza Pejton,
10000 Prishtinë
Universitete private Shkolla E Larte Universitare Private Logos
Phone dark
+355 04 2405355
Map dark
Rr "Dritan Hoxha",
1001 Tiranë
Akademia Profesionale e Biznesit
Phone dark
+355 42 454893
Map dark
Rr. Vangjel Noti, No.25,
1003 Tiranë
Universiteti i Mjekesise
Phone dark
+355 55 423 6443
Map dark
Rruga e ”Dibrës” Nr. 371,
1024 Tiranë
Universiteti ALDENT
Phone dark
+355 42 231835
Map dark
Rruga e Dibres, Nr 235 ,
1023 Tiranë

We use cookies on our website

OK!